Hvad enten du ønsker at forbedre dit mundtlige eller skriftlige tysk, af erhvervsmæssige eller private årsager, sørger vi for tyske sprogkurser, som er tilpasset netop dine behov. Kurserne er tiltænkt enkeltpersoner og mindre persongrupper. Kursernes tidsomfang og indhold sammensættes helt efter deltagernes behov.

Et tysk sprogkursus kan f.eks. omfatte:

  • Tysk grammatik
  • Hvordan small-talker man for at få en samtale i gang? (relevant i salgssituationer, møde med nye kontakter etc.)
  • Talemidler og ordforråd
  • Sproglige værktøjer og samtaletræning
  • Samtaler i forskellige situationer (på hoteller, i butikker, i lufthavnen etc.)
  • Evt. skriftlig erhvervskorrespondance (mails, breve, faxbeskeder etc.)
  • Tysk kulturforståelse
  • Evt. foreliggende kommunikation hos din virksomhed (præsentationer, typiske samtaleemner, forhandlingspunkter etc.)
Hvorfor investere i et tysk sprogkursus? 
Tyskland er fortsat en voksende økonomi, verdens 4. største og EU #1. Både dansk import og eksport fra og til Tyskland er stadigt stigende – og Tyskland er fortsat Danmarks største og vigtigste eksportmarked. For danske virksomheders succes ved forhandlinger, i forbindelse med salg, indkøb eller etablering af strategiske partnerskaber er det i Tyskland ofte meget vigtigt, at man behersker tysk takt og tone samt kan snakke og skrive et bare nogenlunde solidt tysk. Ofte vil man komme langt uden – men for en langvarig succes og tilfredshed blandt kunder, samarbejdspartnere og leverandører er det af stor fordel hvis man kontinuerligt forbedrer sit skriftlige og mundtlige tysk, samt sætter sig ind i tyske kulturstandarder, konsumentadfærd og generelle trends.
 ..
Hvad kan vi derudover hjælpe dig med?
Hos Tyskholdet.dk og Kontakt Tyskland kan vi, i samarbejde med vores store tyskrelaterede netværk, arrangere workshops, foredrag og tyske sprogkurser, ligesom vi kan være med til at rådgive dig når du skal til at træde ind på det tyske marked. Vi kan evaluere dine produkter, anbefale leverandører som imødekommer dine behov, introducere dig for tyske kulturstandards samt designe markedføringsstrategier.
 ..

For mere information ang. pris, tid og sted bedes du kontakte:

tysk sprogkursus

Sammen arrangerer vi et til dig/jer passende tysk sprogkursus.

   Linnart Felkl, ansvarlig for formidling af tyske sprogkurser
   Indehaver af Kontakt Tyskland og administrator af Tyskholdet.dk
   lf@kontakttyskland.com