Danmark har en lavere statsgæld men tysk økonomi er kommet bedre ud af krisen

Tyskland bliver lovprist for at være den nuværende europæiske vækstmotor. Uden tysk økonomi ville recessionen have ramt meget hårdere – sådan lyder udtalelserne i EU. Tyskland er det eneste land i EU som havde overskud i statsbudget for år 2012. Men hvordan står Danmark i forhold til Tyskland? Vi ser her på nogle vigtige nøgletal, som også økonomer plejer at se på.

 

Dansk og tysk statsgæld

 

Dansk og tysk statsgæld

Dansk og tysk statsoverskud/-underskud

Dansk og tysk statsoverskud

Dansk og tysk økonomisk vækst

Dansk og tysk økonomisk vækst

Dansk og tysk effektiv rentesats

Dansk og tysk effektiv rentesats

Dansk og tysk arbejdsløshed

Dansk arbejdsløshed

Dansk arbejdsløshed

Tysk arbejdsløsjed

Tysk arbejdsløshed

Sammenfattende kan det altså siges, at Tyskland har en større statsgæld end den danske, og at den er næsten dobbelt så stor som den danske. Blandt andet er det et resultat af årelange tyske statsunderskud. Mens Danmark høstede statsoverskud før krisens udbrud, havde Tyskland underskud i sit statsbudget. Underskud betyder nye tyske lån. Og hvis de nye lån overstiger den økonomiske vækst stiger statsgælden. Den økonomiske vækst har over de seneste 10 år været næsten den samme. Ifølge seneste prognoser opnår både Danmark og Tyskland en økonomisk vækst på omkring 2% i år 2014.

En anden vigtig økonomisk indikator er den effektive rentesats. Også her følger Danmark Tyskland i en bevægelse nedad i de seneste 20 år.

Arbejdsløsheden har i Danmark været meget lavere end i Tyskland, hvor den har været oppe på over 12%. Selvom arbejdsløsheden generelt altid har været højere i Tyskland, har krisens udgang gjort, at både Danmark og Tyskland har næsten den samme arbejdsløshed. Forskellen ligger i, at denne er relativt lav set med tyske øjne og relativt høj set med danske øjne.

Er dansk økonomi så sundere end den tyske?

Med henblik på statsgælden og arbejdsløsheden er der ikke grund til bekymring. Danmark har også i gamle dage vist sig at være en stabil økonomi med årlige statsoverskud. Dengang blev Tyskland kaldt Europas syge hund.

Dog er der grund til bekymring hvis man ser på krisens udgang. Mens hele Europa lider under økonomisk nedgang, formåede Tyskland at have overskud i sit statsbudget. Danmark havde sammenlignet et statsunderskud på ca. 4%! I de seneste to år er den danske arbejdsløshed steget kraftigt, mens den tyske er faldet. Og Danmark økonomiske vækst har i de seneste 3 år også været lavere end den tyske.

Hvordan kan det være, at Tyskland er kommet så godt ud af krisen? Mange økonomer argumenterer med de tyske Hartz-IV-reformer. De har sænket det tyske omkostningsniveau. Tyskland blev dermed yderst konkurrencedygtigt. Derfor har danske politikere i de seneste år været meget opmærksomme på det danske lønniveau.

Kilder: Deutsches Bundesamt für Statistik, Danmarks Statistik

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland