Sådan lærer du hurtigt at sige, hvad klokken er på tysk:

  1. Først skal du være sikker på, at du kan alle tyske tal fra 1 til 59.
  2. En time deles op i kvart over, halv og kvart i.
  3. “nach” bruges ved kvart over: Viertel nach Sechs.
  4. “vor” bruges ved kvart i: Viertel vor Sechs.
  5. “halb” bruges, når man befinder sig lige præcis i midten af to timer: Halbsechs.

 

Like os på Facebook 🙂

 

I Tyskland bruges både 12- og 24-timerssystemet. Du kan derfor f.eks. både sige:

  • Zwei Uhr

eller

  • Vierzehn Uhr

Derudover kan man angive, om det drejer sig om f.eks. morgen, middag eller aften:

  • Sieben Uhr morgens
  • Zwölf Uhr mittags
  • Sieben Uhr abends