Ved en sætningsanalyse vil man finde sætningens led. Man leder altså efter sætningsled. Til de forskellige sætningsled hører følgende tegn:

  • X  : Subjekt                                    (grundled)
  • O  : Verballed                                (udsagnsled)
  • Δ  : Objekt                                      (genstandsled)
  • SmallBox.GIF : Indirekte objekt                    (hensynsled)
  • SmallHalfCircle.GIF : Adverbialled                          (biled)
  • SmallCircleDelta.GIF : Objektsprædikat                  (omsagnsled til genstandsled)
  • SmallCircleCross.GIF : Subjektsprædikat                 (omsagnsled til grundled)
  • ~  : Præpositionsforbindelse   (forholdsordsled