På tysk beskriver “KöNiGs”-kongruens den korrekte overensstemmelse mellem kasus, numerus og genus for tyske artikler, navneord og tillægsord i den “nominale del” af en tysk sætning. Den “nominale del” af en sætning består af et navneord eller et pronomen (pronomenet fungerer som stedfortræder for navneordet). Reglen bestemmer altså , at alle andre ord følger navneordets numerus og genus.

Eksempel på nominaldelen i en tysk sætning

I sætningen: “Das neue Auto wurde vom Hagel getroffen” danner “das neue Auto” den nominale del.

Eksempel på KöNiGs-kongruens i tysk sætning

Das neue Auto steht zur Schau. Her står både “neue” og “Auto” i nominativ singular neutrum og passer korrekt sammen. Man siger derfor, at der hersker kongruens i både kasus, numerus og genus.

 

 

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland