Få styr på tysk nutid!

Dette indlæg handler om bøjning af verber i tysk nutid. Ligesom på dansk er præsens den mest brugte tid på tysk. Præsens hedder på dansk nutid, og bruges til at beskrive handlinger, som finder sted netop lige nu. Præsens kan dog også i daglig bruges for at beskrive noget i fremtiden.

Helt præcist anvendes præsens på tysk i følgende tilfælde:

  • Tilstand, fakta eller påstand i nutiden
  • Handling i nutiden, som kan finde sted en eller flere gange- dog ikke rent faktisk skal finde sted
  • Handling som beskriver, hvor længe noget har fundet sted indtil nu
  • Handling i fremtiden, som allerede nu er blevet besluttet/planlagt/fastlagt

Bøjning af regelmæssige verber i tysk nutid

Man tager udsagnsordet i infinitivform og fjerner -en endelsen for således at ende med stammen af verbet. Nu kigger man i nedestående tabel for at se, hvilken endelse udsagnsordet for i nutid, afhængigt af numerus og genus.

Ental Endelse
1. Person (ich) -e
2. Person (du) -st
3. Person (er/sie/es/man) -t
Flertal
  1. Person (wir) -en
  2. Person (ihr) -t
  3. Person (sie/Sie) -en

Uregelmæssige verber i nutid

Der findes tyske verber, som ikke følger ovenstående bøjningsregel i nutid. Disse verber er “uregelmæssige i tysk nutid”. Et eksempel er det tyske verbum (infinitiv) Sein:

ich bin
du bist
er/sie/es/man ist
wir sind
ihr seid
sie/Sie sind

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland