Bøjning af tyske navneord i flertal

På tysk kan navneordene i flertal ende på -n/-en, -r/-er, -s eller slet ingen endelse.

Desværre findes der ikke nogen fast regel for, hvornår hvilken endelse optræder. Derfor kan der højst være tale om en tommelfingerregel. En sådan tommelfingerregel finder du i nedenstående tabel – dog findes der som sagt mange undtagelser!

 

Like os på Facebook 🙂

 

Endelse

ved ved
-n/-en Hankøn: endelserne –e, -ent, -and, -ant, -ist, -or Hunkøn: endelserne –e, -in (her skal ’n’ erstattes med ’nn’!), -ion, -ik, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung
-e Hankøn: endelserne –ig, -ich, -är, -ör, -eur, -ier, -ling
-r/-er Hunkøn: aldrig tilfældet!
-s Han-/hunkøn: endelserne –a, -i, -o, -u, -y Derudover ved familienavne
Slet ingen endelse Hankøn: endelserne –el, -en, -er Intetkøn: endelserne –chen, -lein