På tysk har man muligheden for at forsyne mange af de tyske verber med et præfiks. På den måde bliver verbet længere – men skifter også betydning. Vi skal nu se på, hvordan man skelner mellen adskilbare og ikke-adskilbare tyske verber.Der findes verber, som, når man bøjer dem i tid og person, ikke hænger direkte sammen med deres præfiks. Disse verber kalder vi derfor for adskilbare verber. På den anden side har vi verber, som ikke, heller ikke når vi bøjer dem i tid og person, kan stå adskilt fra deres præfiks. Disse verber kalder vi derfor for de ikke-adskilbare verber.Om et tysk udsagnsord er adskilbart eller ej, afhænger altid af præfikset.

De adskilbare verber

Verber, som er blevet forsynet med følgende præfikser, er adskilbare:

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, vor-, weg-, zu-, zurück-

For et adskilbart udsagnsord i bøjet form gælder som sagt, at præfikset står adskilt fra verbet. For det meste vil præfikset stå placeret for enden af sætningen! 

På tysk gælder for de adskilbare udsagnsord i participium II, at man føjer ge mellem præfikset og verbet.

Eksempel, participium II for adskilbare verber: anlehnen —> angelehnt

De ikke-adskilbare verber

Tyske verber, som føjer over et af følgende præfikser, er ikke-adskilbare:

be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-

Mht. participium II, så dannes dette for ikke-adskilbare verber uden indførsel af gePræfisket forbliver fast bestanddel af verbet, i alle bøjede former! 

Verber som båder er adskilbare og ikke-adskilbare

Tysk verber, som er blevet forsynet med ét af følgende præfikser, kan både være adskilbare og ikke-adskilbare:

durch-, hinter-, über-, um-, unter-

Nogle verber er altid adskilbare, når de har sådan et præfiks. Andre verber er derimod aldrig adskilbare, når de har sådan et præfiks. Derudover findes der dog også kombinationer af verber og ovenstående præfikser som både kan være adskilbare og ikke-adskilbare. Det betyder ikke, at det er ligemeget hvad man gør – tværtimod bliver det hele sværere! Det adskilbare verbum og det ikke-adskilbare verbum betyder nemlig ikke det samme!

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland