Participium I bruges i nutiden og participium II bruges i sammenhæng med perfektum.

Hvad skal vi bruge participium I og II til? 

På tysk benytter vi os af participium I og II for at kunne erstatte delsætninger og tillægsord. Participium II bruger vi derudover også ved sammensatte tider.

Participium I bruges:

  • i stedet for en delsætning for én ud af to samtidige handlinger (Die Haare kämmend spaziert sie durch die Wohnung) 
  • som “attribut-agtigt” tillægsord (Auf einem neben der Tür liegenden Kasten steht ein Bild)

Participium II bruges: 

  • i stedet for en delsætning, hvor den som participium anvendte handling finder sted før en anden handling (Das Radio angeschaltet, beschließt er, dass er heute Lotto spielen wird)
  • som “attribut-agtigt” tillægsord
  • ved sammensatte tider, dvs. ved førnutid, plusquamperfektum og futurum II
  • ved brug af passiv (Er wurde von einem Kumpel zu einer Party eingeladen)

Dannelse af participium I på tysk

På tysk gælder for dannelsen af participium I for alle verber: Da infinitivformen af verbet og tilføj endelsen -d

Dannelse af participium II på tysk 

For at kunne danne participium II, skal du have styr på svage og stærke verber.

Ved svage og blandede verber tilføjes ge- i starten og -t for enden af verbet i sin infinitivform. Eksempel:

  • lernen —> gelernt

Ved stærke verber tilføjes ge- i starten og –en for enden af verbet i sin infinitivform.

 

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland