Verber, som er blevet forsynet med et refleksivt pronomen, kalder vi for refleksive verber. Du skal derfor have styr på refleksive pronomener også, for at kunne forstå de refleksive verber anvendelse i det tyske sprog.

Du hattest dich vertan.

På tysk skelner vi mellem ægte (herunder også de delvist refleksive verber) og uægte refleksive verber.

Ægte refleksive verber

Ægte refleksive verber står altid i et vist forhold sammen med et refleksivt pronomen. Vi kan genkende disse ægte refleksive verber ved, at vi ikke kan erstatte det tilhørende refleksive pronomen (med et hvilket som helst andet ord).

Nogle verber er udelukkende refleksive. Andre verber er kun delvist refleksive. De delvist refleksive verber er på en måde refleksive, og på en anden måde er de ikke refleksive. Til gruppen af delvist refleksive verber hører bl.a. verlassen, aufhalten m.m. Eksempel:

  • Ich verlasse mich auf dich (refleksivt) 
  • Ich habe dich verlassen ( ikke refleksivt) –> verlassen er delvist refleksivt.

Uægte refleksive verber 

Ved siden af de ægte refleksive verber findes der også uægte refleksive verber. Disse verber kan vi genkende ved, at vi også kan anvende verberne uden refleksivt pronomen. Det betyder altså, at hvis verbet står uden refleksivt pronomen, så peger verbet på et objekt!

Bøjning af refleksive verber

Fremgangsmåden ved tyske refleksive verber er følgende:

  1. Vi bøjer verbet og bestemmer/anvender det tilhørende refleksive pronomen
  2. Det refleksive pronomen skal indtage objektets position
  3. Med henblik på det refleksive pronomen: Det refleksive pronomen svarer, bortset fra i 3. person, til akkusativ-/dativpronomenerne. Undtagelsen er som sagt i 3. person: Her bruges sich.
refleksivt pronomen i
akkusativ
refleksivt pronomen i
dativ
Nutid Ich ärgere mich. Du kaufst dir eine Blume.
Førnutid Ich habe mich geärgert. Du hast dir eine Blume gekauft.
Datid Ich ärgerte mich. Du kauftest dir eine Blume.
Plusquamperfectum Ich hatte mich geärgert. Du hattest dir eine Blume gekauft.
Futurum I Ich werde mich ärgern. Du wirst dir eine Blume kaufen.
Futurum II Ich werde mich geärgert haben. Du wirst dir eine Blume gekauft haben.

 

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland