Her skal vi kigge på forskellene mellem transitive og intransitive tyske verber.

På tysk kan vi nemt finde de transitive verber. De tyske transitive verber er nemlig alle verberne som råder over et akkusativobjekt (spørg wen eller was). Eksempel: Simon beobachtet einen Lastwagen. –> etwas beobachten er det transitive udsagnsord. Vi kan bruge de transitive udsagnsord til at danne passiv med. Dette sker ved, at akkusativobjektet bliver til det nye grundled/subjekt. Eksempel: Ein Lastwagen wird beobachtet.


De refleksive verber hører blandt andre til de intransitive verber! De intransitive verber er alle verberne, som bruges uden akkusativobjekt (spørg wen eller was). De intransitive tyske verber kan vi som regel ikke benytte os af, når vi vil danne passiv.

Nogle verber kan både være transitive og intransitive. For disse verber gælder: Afhængigt af verbets betydning i en sætning, kan verbet både være transitivt og intransitivt. Eksempel: Ein Auto fährt auf der Autobahn entlang –> her er fahren et intransitivt verbum. Das Auto fährt eine Familie nach Dänemark –> her er fahren et transitivt verbum.


Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland