På tysk bruger man de tyske modalverber wollen, sollen, müssen, mögen, können og dürfen. 
Modalverberne bruges til at ændre meningen/indholdet af en ytring. Som eksempel kan vi tage “må” og “skal” – der er en tydelig forskel på om man må gøre noget eller om man skal gøre noget.Modalverber anvendes oftest i sammenhæng med det andet udsagnsord. Alt efter hvilket modalverbum vi vælger, ændres sætningens mening:

  • Simon darf Auto fahren
  • Simon muss Auto fahren

På tysk undlades et verbum, som står i sammenhæng med et modalverbum, ofte i en sætning, hvis det fremgår som værende en selvfølgelighed. Et par eksempler:

  • Willst du eine Cola (trinken)?
  • Willst du Auto (fahren)?

Like os på Facebook 🙂

Nutid, datid og førnutid 
I nutid og datid får modalverbet sin finite form. I førnutid antager modalverbet infinitivformen. Eksempler:
Nutid Datid Førnutid
Ich kann essen Ich konnte essen Ich habe essen können
Forekommer der ikke noget fuldverbum i sætningen, skal man i førnutid anvende participium II for modalverbet. 
  • Das habe ich nicht gewollt

Bøjning af modalverber

Müssen Können Dürfen Sollen Wollen Mögen Möchen
Nutid
ich muss kann darf soll will mag möchte
du musst kannst darfst sollst willst magst möchtest
er/sie/es/man muss kann darf soll will mag möchte
wir müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
ihr müsst könnt dürft sollt wollt mögt möchtet
Sie/sie müssen können dürfen sollen wollen mögen möchten
Datid
ich musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
du musstest konntest durftest solltest wolltest mochtest wolltest
er/sie/es/man musste konnte durfte sollte wollte mochte wollte
wir mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
ihr musstet konntet durftet solltet wolltet mochtet wolltet
Sie/sie mussten konnten durften sollten wollten mochten wollten
Participium 2
  gemusst gekonnt gedurft gesollt gewollt gemocht gewollt
Konjunktiv 2
  müsste könnte dürfte sollte wollte möchte möchte

 

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland