Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

Den europæiske centralbank har for længst været nødsaget til at love uindskrænket hjælp til alle kriseramte euro-lande. Centralbanken lagde dermed, med success, en dæmper på finansmarkederne og kunne effektivt sænke renterne for mange kriseramte eurolande, heriblandt Italien. Dog forbliver renteniveauet i Europa højt for de kriseramte eurolande, og belaster budgeterne med store yderligere milliardbeløb. Og da investorerne i forvejen kræver besparelser i stor stil og i en lang årrække, tegner der sig et sort billede for den europæiske økonomi.

Den tyske forbundsrepublik skal dog se langt tilbage i tiden for at mindes et tidspunkt, hvor et lån har været lige så billigt som det er nu. Noget den tyske finansminister kan glæde sig over. Investorerne søger nemlig efter et en sikker havn at lægge deres euro-investeringer i. Og her synes Tyskland fortsat at være en sikker og risikofri økonomi at lægge sine penge i. Derfor oplever den tyske stat lige nu en ualmindelig stor efterspørgsel efter tyske statsobligationer. Dermed kan den tyske regering tillade sig at betale renter på omkring 0%-niveauet (renten har enda været negativ!) for optagede lån. Sammenlignet med almindelige renteniveauer for tyske statsobligationer før i tiden, på omkring 2-3%, sparer den tyske stat dermed omkring 80-120 mia. euro årligt. Penge, som passende kan bruges til at reducere den tyske statsgæld.

Tyskland er kommet overraskende godt ud af krisen. Årsagen hertil kan bl.a. findes i det relativt lave tyske lønniveau og de meget lave stigninger i reallønnen i Tyskland de seneste 20 år.