På tysk trækker man ofte bestemte artikler og præpositioner sammen til ét ord. Tabellen giver en oversigt over de ord, som opstår når man trækker visse bestemte artikler og præpositioner sammen.

Præposition Artikel Præposition + artikel
an dem an dem -> am
bei dem bei dem -> beim
in dem in dem -> im
in das in das -> ins
von dem von dem -> vom
zu dem zu dem -> zum
Zu der zu der -> zur

 

 

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland