Førhenværende forsvarsminister zu Guttenberg fik afskaffet den lovpligtige værnepligt for alle tyske unge mænd. Nu mangler mange institutioner frivillig arbejdskraft til bl.a. pleje af syge og ældre

Som ung tysk mand var det indtil i år almindeligt at aftjene enten værnepligt eller tilsvarende frivilligt arbejde til et samfundsnyttigt formål. Alle militærnægtere skulle arbejde som frivillig hjælpekraft – typisk indenfor plejen af ældre og syge. Den tyske sundhedssektor har længe profiteret af denne stabile tilstrømning af frivillige hjælpere. Men nu er værnepligten erklæret død – og det samme gælder i stor grad frivilligt arbejde. Som konsekvens for dette må sundhedssektoren enten tilbyde mindre pleje eller ansætte mere personale. Ved ansættelse af mere personale stiger omkostningerne. Med stor sandsynlig kan det derfor siges, at sundhedssektorens udgifter vil vokse.

Udover velgørenhedsorganisationerne og sundhedssektoren er den tyske hær tvunget til at satse mere på lønnede soldater. Zu Guttenberg argumenterede til sin tid for, at livet og arbejdet som soldat skal gøres mere attraktivt. Lønnen skal op og vilkårene skal være mere familievenlige. Det skal være muligt for familiefædre at vende oftere hjem til deres familier.

Familieministeren vil fortsat sørge for en stabil tilstrømning af frivillige

Den tyske familieminister har ambitioner om at skaffe 35.000 frivillige. Et tal som virker ligeså ambitiøst som urealistisk. Realiteten ser nemlig således ud, at både velgørenhedsorganisationer og den tyske hær beklager sig over en stor mangel på hænder.

Læs også om vores anbefalede produkter. Klik her!