Tyske arbejdstimer: Hvor meget arbejder tyskerne i forhold til danskerne? En international sammenligning af det tyske arbejdsomfang

 

Internationalt ses tyskerne som et produktivt folk, som arbejder meget. Tyskerne selv deler dette syn. Men i 2012 offentliggjorde OECD data for adskillige lande angående omfanget af arbejdstimer per lønmodtager fordelt over et år. Undersøgelsen omfattede de fleste europæiske lande. Tyske lønmodtagere arbejder således mindre end f.eks. danske, spanske og italienske lønmodtagere. Også hvad angår produktiviteten eller med henblik på antallet af skoletimer, som børn tilbringer i skolen, ligger Tyskland langt fra førstepladsen. Dog skal det bemærkes, at den internationale sammenligning af arbejdstimer er problematisk. I Tyskland regnes arbejdspauser f.eks. ikke med i arbejdstiden. I forhold til Danmark udgør det en forskel på omkring 100 timer om året.

Men hvordan kan det så være, at tyskerne er kommet så godt ud af krisen? I 2012 var Tyskland det eneste land i eurozonen med et statsoverskud! Her nogle bud på, hvad Tyskland gjorde bedre end andre lande:

  • De tyske lønstigninger har været meget beskedne de sidste 15 år. Tyske lønmodtagere har på den ene side haft råd til mindre, op den anden side har Tyskland kunnet opretholde sin konkurrenceevne. Konkurrenceevnen er særlig vigtig for Tyskland, da landet lever af sin export.
  • Euroen har hjulpet tysk industri med henblik på exporten til eurozonen. Vigtige importører fik med euroen for første gang en stabil valuta. Disse lande efterspurgte nu i øget omfang tyske produkter.
  • Reformer på det tyske arbejdsmarked. Efter en mindre kriseperiode med negativ vækst og store statsunderskud fik den dengang regerende socialdemokratiske tyske regering gennemført vigtige arbejdsmarkedsreformer. Der blev sparet på offentlige udgifter og sociale ydelser til arbejdsløse. Derudover fik tyske arbejdsgivere flere handlingsmuligheder. I kriseperioder blev det nu muligt at fyre ansatte uden anden begrundelse end ren økonomisk optimering. Det medførte på den ene side flere lavt lønnede jobs, på den anden side kunne tyske arbejdsgivere handle mere fleksibelt og forbedrede deres konkurrenceevne på internationalt plan.
Omfanget af tyske arbejdstimer

Kilde: OECD

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

Kilde: OECD