I denne videolektion tages der fat på det helt fundamentale omkring tyske og danske verber. Hvorfor er de nødvendige? Hvad er forskellen mellem tyske og danske verber? Hvordan finder jeg verber i en tekst? Er der nogle regler, som man skal lægge mærke til og huske? Der er nogle afgørende forskelle mellem tyske og danske verber, og netop dem tages der fat på hér i videolektionen.