I denne videolektion bøjes de to verber kaufen og haben. Verberne bøjes i flere grammatiske tider. I alt gennemgår de to verber følgende grammatiske tider: Nutid, datid, førnutid, førdatid, fremtid og imperativ/bydemåde. Det er igen en god mulighed for at gennemgå bøjningen af tyske verber i disse grammatiske tider, hvis man føler, at man har behov for det.