I denne videolektion gennemgås “nationaliteter”. Hermed menes, at man kan udtrykke sin nationalitet på to måder: 1) Jeg er tysk 2) Jeg er tysker. I første eksempel anvendes et tillægsord, i andet eksempel et navneord. På samme måde er det i det tyske sprog. Dog kan man hurtig blive i tvivl, hvorfor emnet tages op i denne videolektion.